داستان زیب اندام

زیب اندام نامه!

ردپای زیب اندام

سال 1391 برای اولین بار ایده ی زیب اندام در ذهن یک ورزشکار تپل مپل به وجود اومد. 

اولین بار کجا دیده شدم!

ورود این ایده در سال 1392 به اسم فیتنس پرشین به فیسبوک خیلی جدی نبود و هدف فقط انتقال دانش و اطالعات تخصصی ورزشی، برای بقیهی ورزشکارها بود. پس این ورزشکار تپلی هر چیزی که از مربی آگاه و متخصصش یاد میگرفت رو از راه فیسبوک در اختیار بقیه میگذاشت.

مرا چه نامیدند؟

سال 139۴ بود که اسم زیب اندام از بین کلمات اشعار یک کتاب شعر قدیمی پیدا شد و برای اینکه خودی نشون بده اولین کانال تگرامی فیتنس فارسی رو تو همون سال به وجود آورد. بعد از اون برای اینکه زیب اندام ویدیوهای آموزشی رو در اختیار بقیه بگذاره، ویدیوهاشو روی صفحه رسمی خودش در آپارات بارگذاری کرد. 


من را به رسمیت شناختند!


سال 1398 ،شرکت زیب اندام آریایی با شماره ثبتی 18851 به ثبت رسمی رسید. از این جا به بعد دیگه همه چیز جدی شد و ایدهی مربی آنالین خیلی تخصصیتر و به وسیلهی سایت به ورزشکارها و مربیها خدمت رسانی کرد.

کرونا……داشته هایم را بر باد داد

کرونا... داشته هایم را بر باد داد

اما همیشه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم نمیشه! داستان زیب اندام هم به ورود کرونا گره کور خورد و ورق برگشت. رفتار کاربرها عوض شده بود و همین جرقه ی ایده ی جدید زیب اندام برای ایجاد بازار آنالان تناسب اندام شد.


بازار گم شدهای را خواهم ساخت!


سال 1۴00 زیب اندام تصمیم گرفت اپ خودش رو با هدف ایجاد بازار آنلاین تناسب اندام به وجود بیاره.
بازار آنلاین تناسب اندام، یعنی جایی برای ایجاد ارتباط دو طرفه بین ارائه دهنده خدمت و کاربران ورزشکار و یا همون مشتریهای اوناست. این بازار از ارائه دهنده هایی مثل: باشگاه داران، مربیان، داوران تناسب اندام، آشپزهای رژیمی، فروشندههای وسایل و دستگاههای باشگاهی و فروشندههای محصوالت رژیمی و استادان تناسب اندام تشکیل میشه.


برای ورود به بازار راهی خواهم ساخت!

و امااااااا سال 1۴01…
فاز اول این ایده برای مربیها و ورزشکارهای تناسب اندام طراحی و ایجاد شد. اپ زیب اندام با امکانات مختص مربی و ورزشکار در اختیار این جامعه قرار گرفت. داستان زیب اندام هنوز تموم نشده..
منتظر شگفتی های باورنکردنی دیگه ما هم باشین…